שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i13:10רואה החשבוןסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i13:15טרוליםגלובוס מקס חיפההזמן
i13:15רואה החשבוןגלובוס מקס חיפההזמן
i13:20לעבור את הקירסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i13:20פסטורלה אמריקניתסינמה סיטי ירושליםהזמן
i13:20רואה החשבוןסינמה סיטי ירושליםהזמן
i13:30נפלאות החושיםסינמה סיטי גלילותהזמן
i13:30ג'ק ריצ'ר: אין דרך חזרהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i13:30כלב מי שמנגןמדובבסינמה סיטי ירושליםהזמן
i13:40לעבור את הקירסינמה סיטי גלילותהזמן
i13:40פסטורלה אמריקניתסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i13:40התופתגלובוס מקס חיפההזמן
i13:45המעון של מיס פרגרין לילדים משוסינמה סיטי גלילותהזמן
i13:45חיים משוגעיםסינמה סיטי גלילותהזמן
i13:50התופתסינמה סיטי גלילותהזמן
i13:50טרוליםמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i13:50ג'ק ריצ'ר: אין דרך חזרהגלובוס מקס קריוןהזמן
i13:50אור בין האוקיינוסיםגלובוס מקס קריוןהזמן
i14:00ברבי באור הכוכביםמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:00ג'ק ריצ'ר: אין דרך חזרהסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:00היאסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:00הלהקה האחרונה בלבנוןסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:00כלב מי שמנגןמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:00ברבי באור הכוכביםמדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i14:00ג'ק ריצ'ר: אין דרך חזרהסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:00ישמח חתניסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:00כלב מי שמנגןמדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:00טרולים3Dיס פלנט אילוןהזמן
i14:00לעבור את הקיריס פלנט אילוןהזמן
i14:00התופת4DXיס פלנט חיפההזמן
i14:00רואה החשבוןיס פלנט חיפההזמן
i14:00התופת4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
i14:00התופת4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i14:00התופת4DXיס פלאנט באר שבעהזמן
i14:00המעון של מיס פרגרין לילדים משוניםגלובוס מקס חיפההזמן
i14:00רואה החשבוןגלובוס מקס קריוןהזמן
i14:00לעבור את הקירגלובוס מקס כפר סבא אושילנדהזמן
i14:00לעבור את הקירגלובוס מקס פתח תקווההזמן
i14:00כלב מי שמנגןמדובבלב תל אביבהזמן
i14:00נפלאות החושיםקולנוע כוכב רמת השרוןהזמן
i14:05טרוליםגלובוס מקס קריוןהזמן
i14:10ברבי באור הכוכביםמדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:10המעון של מיס פרגרין לילדים משוניםיס פלאנט באר שבעהזמן
i14:10לעבור את הקירגלובוס מקס חיפההזמן
i14:10פסטורלה אמריקניתגלובוס מקס חיפההזמן
i14:10השכנים של ג'ונסגלובוס מקס נתניההזמן
i14:10רואה החשבוןגלובוס מקס פתח תקווההזמן
i14:15טרוליםמדובבסינמה סיטי ירושליםהזמן
i14:15ג'ק ריצ'ר אין דרך חזרהיס פלנט אילוןהזמן
i14:15המעון של מיס פרגרין לילדים משוניםיס פלנט אילוןהזמן
i14:15התופתיס פלנט חיפההזמן
טוען...