שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i11:00דיוקן של נערה עולה באשלב תל אביבהזמן
i11:00ג'וקרלב תל אביבהזמן
i11:00העורב הלבןלב תל אביבהזמן
i11:00בשורות טובותלב תל אביבהזמן
i11:00הסיפור של טראוטמןלב תל אביבהזמן
i13:30אחרי החתונהלב תל אביבהזמן
i13:40העורב הלבןלב תל אביבהזמן
i13:40דיוקן של נערה עולה באשלב תל אביבהזמן
i13:40ג'וקרלב תל אביבהזמן
i13:40בשורות טובותלב תל אביבהזמן
i14:00דורה והעיר האבודהמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:00חיים שליסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:00מליפיסנט: אדונית הרשעמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:00משפחת אדמסמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:00פורד נגד פראריסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:00שון כבשון: עף על החללמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:00ג'וקרסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i14:00חיים שליסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i14:00פורד נגד פראריסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i14:00אסטריקס ושיקוי הקסמיםמדובבסינמה סיטי ירושליםהזמן
i14:00ג'קסיסינמה סיטי ירושליםהזמן
i14:00מליפיסנט: אדונית הרשע - אנגליתסינמה סיטי ירושליםהזמן
i14:00פול גזסינמה סיטי ירושליםהזמן
i14:00קסם של מפלצתמדובבסינמה סיטי ירושליםהזמן
i14:00שון כבשון: עף על החללמדובבסינמה סיטי ירושליםהזמן
i14:00קסם של מפלצתמדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:00שון כבשון: עף על החללמדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:00העורב הלבןסינמה סיטי נתניההזמן
i14:00חיים שליסינמה סיטי נתניההזמן
i14:00מליפיסנט: אדונית הרשעמדובבסינמה סיטי נתניההזמן
i14:00הפרופסור והמשוגעיס פלנט אילוןהזמן
i14:00העורב הלבןיס פלנט אילוןהזמן
i14:00פורד נגד פרארייס פלנט אילוןהזמן
i14:00הקרב על מידויייס פלנט אילוןהזמן
i14:00פול גזיס פלנט אילוןהזמן
i14:00בשורות טובותיס פלנט אילוןהזמן
i14:00חיים שלייס פלנט אילוןהזמן
i14:00ג'וקריס פלנט באר שבעהזמן
i14:00פורד נגד פרארי4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i14:00הקרב על מידויייס פלנט באר שבעהזמן
i14:00המחשמליםיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i14:00אנגרי בירדס הסרט 2מדובביס פלנט חיפההזמן
i14:00ג'וקריס פלנט חיפההזמן
i14:00שליחות קטלנית: גורל אפליס פלנט חיפההזמן
i14:00המלאכיות של צ'ארלייס פלנט חיפההזמן
i14:00המחשמליםיס פלנט חיפההזמן
i14:00נורם בעיר הגדולה 3מדובביס פלנט חיפההזמן
i14:00שליחות קטלנית: גורל אפליס פלנט ירושליםהזמן
i14:00מליפיסנט: אדונית הרשעיס פלנט ירושליםהזמן
i14:00מליפיסנט: אדונית הרשעמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i14:00קסם של מפלצתמדובביס פלנט ירושליםהזמן
טוען...