שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i18:00המייסדVIPסינמה סיטי נתניההזמן
i18:00הגיבורים של בוסטוןVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i18:00החטאיםיס פלנט באר שבעהזמן
i18:10המרגל סנודןסינמה סיטי גלילותהזמן
i18:10המרגל סנודןVIPסינמה סיטי גלילותהזמן
i18:10המרגל סנודןסינמה סיטי נתניההזמן
i18:10לה לה לנדסינמה סיטי נתניההזמן
i18:15הגיבורים של בוסטוןVIPסינמה סיטי גלילותהזמן
i18:15לה לה לנדVIPסינמה סיטי גלילותהזמן
i18:15שתיקהגלובוס מקס קריוןהזמן
i18:15הנוסעיםגלובוס מקס אשדודהזמן
i18:20המרגל סנודןסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i18:20לה לה לנדסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i18:20להתאהב מעל לראשגלובוס מקס קריוןהזמן
i18:20שתיקהגלובוס מקס חיפההזמן
i18:30ג'ילדהסינמה סיטי גלילותהזמן
i18:30למה דווקא הוא?סינמה סיטי ראשל"צהזמן
i18:30סארו - הדרך הביתהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i18:30הגיבורים של בוסטוןVIPסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i18:30החטאיםסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i18:30הגיבורים של בוסטוןVIPיס פלנט חיפההזמן
i18:30המרגל סנודןVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i18:30לה לה לנדגלובוס מקס חיפההזמן
i18:30לה לה לנדגלובוס מקס כפר סבא אושילנדהזמן
i18:30המייסדגלובוס מקס פתח תקווההזמן
i18:30לה לה לנדגלובוס מקס מודיעיןהזמן
i18:35הגיבורים של בוסטוןסינמה סיטי נתניההזמן
i18:40הגיבורים של בוסטוןסינמה סיטי גלילותהזמן
i18:40לה לה לנדסינמה סיטי גלילותהזמן
i18:40סארו - הדרך הביתהסינמה סיטי גלילותהזמן
i18:40הגיבורים של בוסטוןסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i18:40שתיקהיס פלנט אילוןהזמן
i18:40המייסדVIPיס פלנט חיפההזמן
i18:40שתיקהיס פלנט חיפההזמן
i18:40שתיקהיס פלנט ראשל"צהזמן
i18:40המרגל סנודןיס פלנט ירושליםהזמן
i18:40המרגל - סנודןגלובוס מקס חיפההזמן
i18:40המרגל - סנודןגלובוס מקס כפר סבא אושילנדהזמן
i18:45לה לה לנדסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i18:45החטאיםיס פלנט אילוןהזמן
i18:45xXx הילוך גבוהיס פלנט ירושליםהזמן
i18:45אמונת המתנקשגלובוס מקס קריוןהזמן
i18:45xXx: הילוך גבוהגלובוס מקס באר שבעהזמן
i18:50יצורים לילייםסינמה סיטי גלילותהזמן
i18:50המרגל סנודןיס פלנט אילוןהזמן
i18:50המרגל סנודןיס פלנט חיפההזמן
i18:50המרגל סנודןיס פלנט באר שבעהזמן
i18:50המייסדגלובוס מקס קריוןהזמן
i18:50המרגל - סנודןגלובוס מקס מודיעיןהזמן
i18:55הגיבורים של בוסטוןגלובוס מקס חיפההזמן
i19:00החטאיםסינמה סיטי גלילותהזמן
טוען...