שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i23:00בחורים רעים לתמידסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i23:10בחורים רעים לתמידסינמה סיטי גלילותהזמן
i23:101917סינמה סיטי ירושליםהזמן
i23:15הטינהסינמה סיטי גלילותהזמן
i23:15הטינהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i23:30בחורים רעים לתמידסינמה סיטי ירושליםהזמן
i23:30שחקי אותה בוסיתסינמה סיטי ירושליםהזמן
i23:301917סינמה סיטי נתניההזמן
i23:451917סינמה סיטי גלילותהזמן
i23:45ג'ומנג'י: השלב הבאסינמה סיטי נתניההזמן
i00:00מחילהסינמה סיטי גלילותהזמן
i00:00בחורים רעים לתמידסינמה סיטי נתניההזמן
i00:05שחקי אותה בוסיתסינמה סיטי גלילותהזמן
i00:10ג'וג'ו ראביטסינמה סיטי גלילותהזמן
i00:10פצצהסינמה סיטי גלילותהזמן
i00:10עכביש ברשתסינמה סיטי נתניההזמן
i00:15בחורים רעים לתמידסינמה סיטי גלילותהזמן
i00:20הטינהסינמה סיטי גלילותהזמן
i00:20הקרב על מידוויסינמה סיטי גלילותהזמן
i00:20על החגים ועל המוותסינמה סיטי גלילותהזמן
i00:20ג'ומנג'י: השלב הבאסינמה סיטי נתניההזמן
i00:20שחקי אותה בוסיתסינמה סיטי נתניההזמן
i00:3010 דקות אבודותסינמה סיטי גלילותהזמן
i00:30ג'ומנג'י: השלב הבאסינמה סיטי גלילותהזמן
i00:30עכביש ברשתסינמה סיטי גלילותהזמן
i00:30רצח כתוב היטבסינמה סיטי גלילותהזמן
i00:30מחילהסינמה סיטי נתניההזמן
i00:30על החגים ועל המוותסינמה סיטי נתניההזמן
טוען...