שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i13:55שחק אותה שוטרגלובוס מקס קריוןהזמן
i14:00ברבי ציידת האוצרותמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:00המלבישהסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:00ברוקליןסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i14:00סבא בהפרעהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i14:00גולשים על הירחמדובבסינמה סיטי ירושליםהזמן
i14:00דדפולסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:00חדרסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:00דדפוליס פלנט אילוןהזמן
i14:00חדריס פלנט אילוןהזמן
i14:00דדפוליס פלנט חיפההזמן
i14:00המלבישהיס פלנט חיפההזמן
i14:00מלחמת הכוכבים הכוח מתעורריס פלנט חיפההזמן
i14:00דדפוליס פלנט ראשל"צהזמן
i14:00חדריס פלנט ראשל"צהזמן
i14:00דדפוליס פלנט ירושליםהזמן
i14:00חדריס פלנט ירושליםהזמן
i14:00מלחמת הכוכבים הכוח מתעורריס פלנט ירושליםהזמן
i14:00המדריך לסינגלסגלובוס מקס קריוןהזמן
i14:00חדרגלובוס מקס קריוןהזמן
i14:00אבוללהגלובוס מקס פתח תקווההזמן
i14:10אבות ובנותסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:10גולשים על הירחמדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:10ברוקליןיס פלנט אילוןהזמן
i14:10שחק אותה שוטריס פלנט חיפההזמן
i14:10הדינוזאור הטובגלובוס מקס קריוןהזמן
i14:15גולשים על הירחמדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i14:15מלחמת הכוכבים הכוח מתעורר3Dיס פלנט חיפההזמן
i14:15האיש שנולד מחדשיס פלנט ראשל"צהזמן
i14:15גולשים על הירחגלובוס מקס קריוןהזמן
i14:15ארץ פצועהגלובוס מקס נתניההזמן
i14:15גולשים על הירחגלובוס מקס נתניההזמן
i14:15המדריך לסינגלסגלובוס מקס נתניההזמן
i14:15שחק אותה שוטרגלובוס מקס באר שבעהזמן
i14:15ארץ פצועהגלובוס מקס באר שבעהזמן
i14:15המדריך לסינגלסגלובוס מקס פתח תקווההזמן
i14:20גולשים על הירחמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:20האיש שנולד מחדשסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:20סנופי וצארלי בראון, פינאטסמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:20ארץ פצועהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i14:20האיש שנולד מחדשסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i14:20ארץ פצועהסינמה סיטי ירושליםהזמן
i14:20נעלמיםסינמה סיטי ירושליםהזמן
i14:20נעלמיםסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:20אמא שנייהיס פלנט אילוןהזמן
i14:20גולשים על הירח עם כתוביותמדובביס פלנט אילוןהזמן
i14:20ברוקליןיס פלנט חיפההזמן
i14:20אמא שנייהיס פלנט ראשל"צהזמן
i14:20ברוקליןיס פלנט ראשל"צהזמן
i14:20ברוקליןיס פלנט ירושליםהזמן
i14:20גשר המרגליםיס פלנט ירושליםהזמן
טוען...