שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i20:301917סינמה סיטי ראשל"צהזמן
i20:30אפשר לגלות לך סוד?סינמה סיטי ראשל"צהזמן
i20:30סוניק הסרט - אנגליתסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i20:30קול קדומיםסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i20:30סוניק הסרט - אנגליתסינמה סיטי נתניההזמן
i20:30ציפורי הטרףיס פלנט באר שבעהזמן
i20:30ג'ודי מעבר לקשתיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i20:45קול קדומיםסינמה סיטי נתניההזמן
i20:45אפשר לגלות לך סוד?VIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i20:45אי האשליותVIPיס פלנט חיפההזמן
i21:00נשים קטנותסינמה סיטי גלילותהזמן
i21:00ציפורי הטרף4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i21:00המצודיס פלנט באר שבעהזמן
i21:00בחורים רעים לתמידVIPיס פלנט חיפההזמן
i21:00ציפורי הטרףיס פלנט חיפההזמן
i21:00ציפורי הטרף4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i21:00בחורים רעים לתמידVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:00נשים קטנותלב רעננההזמן
i21:10אפשר לגלות לך סוד?סינמה סיטי גלילותהזמן
i21:10ג'ודי-מעבר לקשתסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:10סוניק הסרט - אנגליתסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:101917סינמה סיטי נתניההזמן
i21:10סוניק הסרטהוט סינמה אשקלוןהזמן
i21:10יוצאים מן הכלללב מנדריןהזמן
i21:10סוניק הסרטמדובבפרימיום סינמה אשקלוןהזמן
i21:151917סינמה סיטי גלילותהזמן
i21:15בחורים רעים לתמידסינמה סיטי גלילותהזמן
i21:15אפשר לגלות לך סוד?סינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:15בחורים רעים לתמידסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:15אי האשליותסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:15בחורים רעים לתמידסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:15נשים קטנותסינמה סיטי באר שבעהזמן
i21:15סוניק הסרט - אנגליתסינמה סיטי באר שבעהזמן
i21:15בחורים רעים לתמידVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i21:15סוניק - הסרטיס פלנט ירושליםהזמן
i21:15ציפורי הטרףיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:15אהבה פשוטהרב חן דיזנגוףהזמן
i21:15פרזיטיםהוט סינמה קריוןהזמן
i21:15פרשת המיםלב מנדריןהזמן
i21:15פרשת המיםלב עומרהזמן
i21:20אהבה פשוטהסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i21:20הג'נטלמניםסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i21:20אהבה פשוטהסינמה סיטי באר שבעהזמן
i21:20ג'וקריס פלנט ירושליםהזמן
i21:20הארייט: הדרך לחופשיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:20הצעה גורליתיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:20פרשת המיםהוט סינמה קריוןהזמן
i21:20פרשת המיםהוט סינמה אשדודהזמן
i21:20יוצאים מן הכללהוט סינמה חיפההזמן
i21:20נשים קטנותלב אבן יהודההזמן
i21:20פרשת המיםלב דניאלהזמן
טוען...