שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i11:30אגדה עם זנבמדובביס פלנט חיפההזמן
i12:15אגדה עם זנבמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i12:20אגדה עם זנבמדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i13:45אגדה עם זנבמדובביס פלנט אילוןהזמן
i13:50אגדה עם זנבמדובבסינמה סיטי נתניההזמן
i14:10אגדה עם זנבמדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:30אגדה עם זנבמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:30אגדה עם זנבמדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i16:45אגדה עם זנבמדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i17:30אגדה עם זנבמדובביס פלנט ירושליםהזמן
טוען...