שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i10:00אויר קדושסינמה סיטי גלילותהזמן
i11:15אוויר קדושיס פלנט ראשל"צהזמן
i11:20אוויר קדושיס פלנט ירושליםהזמן
i11:45אוויר קדושיס פלנט באר שבעהזמן
i11:45אוויר קדושיס פלנט חיפההזמן
i11:50אויר קדושסינמה סיטי ירושליםהזמן
i12:00אויר קדושסינמה סיטי גלילותהזמן
i12:40אויר קדושגלובוס מקס קריוןהזמן
i12:40אויר קדושגלובוס מקס כרמיאלהזמן
i13:15אוויר קדושיס פלנט ראשל"צהזמן
i13:20אוויר קדושיס פלנט ירושליםהזמן
i13:40אוויר קדושיס פלנט באר שבעהזמן
i13:45אוויר קדושיס פלנט חיפההזמן
i14:00אויר קדושסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:00אויר קדושגלובוס מקס חיפההזמן
i15:15אוויר קדושיס פלנט ראשל"צהזמן
i15:20אוויר קדושיס פלנט ירושליםהזמן
i15:20אויר קדושגלובוס מקס באר שבעהזמן
i15:45אוויר קדושיס פלנט חיפההזמן
i16:00אויר קדושסינמה סיטי גלילותהזמן
i16:10אויר קדושסינמה סיטי ירושליםהזמן
i17:15אוויר קדושיס פלנט ירושליםהזמן
i17:15אוויר קדושיס פלנט ראשל"צהזמן
i17:45אוויר קדושיס פלנט חיפההזמן
i18:30אויר קדושגלובוס מקס חיפההזמן
i19:10אויר קדושסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i19:15אוויר קדושיס פלנט ראשל"צהזמן
i19:20אויר קדושגלובוס מקס באר שבעהזמן
i19:30אויר קדושסינמה סיטי גלילותהזמן
i19:40אויר קדושגלובוס מקס קריוןהזמן
i19:40אויר קדושגלובוס מקס מודיעיןהזמן
i19:45אוויר קדושיס פלנט חיפההזמן
i19:45אויר קדושגלובוס מקס כפר סבא אושילנדהזמן
i20:30אויר קדושגלובוס מקס חיפההזמן
i20:40אויר קדושסינמה סיטי ירושליםהזמן
i21:15אוויר קדושיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:20אויר קדושסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:25אויר קדושגלובוס מקס באר שבעהזמן
i21:40אויר קדושגלובוס מקס קריוןהזמן
i21:40אויר קדושגלובוס מקס כרמיאלהזמן
i21:40אויר קדושגלובוס מקס מודיעיןהזמן
i21:45אוויר קדושיס פלנט חיפההזמן
i21:45אויר קדושגלובוס מקס כפר סבא אושילנדהזמן
טוען...