שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i10:00אורי זהר חוזרסינמה סיטי ירושליםהזמן
i10:10אורי זהר חוזרסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i10:10אורי זהר חוזרסינמה סיטי נתניההזמן
i10:20אורי זהר חוזרסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i11:00אורי זהר חוזרסינמה סיטי גלילותהזמן
i11:15אורי זהר חוזריס פלנט חיפההזמן
i12:10אורי זהר חוזרסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i13:00אורי זהר חוזרסינמה סיטי גלילותהזמן
i13:15אורי זהר חוזריס פלנט חיפההזמן
i13:30אורי זהר חוזריס פלנט זכרון יעקבהזמן
i13:40אורי זהר חוזרסינמה סיטי ירושליםהזמן
i13:45אורי זהר חוזריס פלנט באר שבעהזמן
i14:00אורי זהר חוזרסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i14:50אורי זהר חוזרסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i15:00אורי זהר חוזרסינמה סיטי גלילותהזמן
i15:00אורי זהר חוזרסינמה סיטי נתניההזמן
i15:15אורי זהר חוזריס פלנט אילוןהזמן
i15:15אורי זהר חוזריס פלנט חיפההזמן
i15:15אורי זהר חוזריס פלנט ירושליםהזמן
i15:30אורי זהר חוזריס פלנט באר שבעהזמן
i15:50אורי זהר חוזרסינמה סיטי ירושליםהזמן
i16:00אורי זהר חוזרסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i17:15אורי זהר חוזריס פלנט ראשל"צהזמן
טוען...