שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i17:30אחרי ש...סינמה סיטי ירושליםהזמן
i17:30אחרי שיס פלנט חיפההזמן
i18:50אחרי ש..הוט סינמה קריוןהזמן
i19:00אחרי ש...סינמה סיטי גלילותהזמן
i19:20אחרי ש..הוט סינמה חיפההזמן
i19:30אחרי שיס פלנט ירושליםהזמן
i19:45אחרי שיס פלנט חיפההזמן
i19:50אחרי שיס פלנט באר שבעהזמן
i20:00אחרי ש...סינמה סיטי ראשל"צהזמן
i20:30אחרי ש...סינמה סיטי ירושליםהזמן
i21:15אחרי ש..הוט סינמה קריוןהזמן
i21:30אחרי ש...סינמה סיטי גלילותהזמן
i21:30אחרי שיס פלנט אילוןהזמן
i21:30אחרי שיס פלנט ראשל"צהזמן
i22:00אחרי שיס פלנט באר שבעהזמן
i22:00אחרי שיס פלנט חיפההזמן
i22:15אחרי שיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i22:30אחרי ש...סינמה סיטי ראשל"צהזמן
i22:30אחרי ש...סינמה סיטי ירושליםהזמן
i00:00אחרי ש...סינמה סיטי גלילותהזמן
טוען...