שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i20:20אחרי ש... התנגשנוסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:00אחרי ש... התנגשנויס פלנט חיפההזמן
טוען...