שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i16:20בן חזר הביתהיס פלנט ירושליםהזמן
i17:00בן חזר הביתהיס פלנט ראשל"צהזמן
i18:50בן חזר הביתההוט סינמה כפר סבאהזמן
i19:00בן חזר הביתהיס פלנט באר שבעהזמן
i19:10בן חזר הביתההוט סינמה קריוןהזמן
i19:30בן חזר הביתהרב חן קרית אונוהזמן
i20:15בן חזר הביתההוט סינמה חיפההזמן
i22:00בן חזר הביתהרב חן קרית אונוהזמן
i22:15בן חזר הביתהיס פלנט אילוןהזמן
i00:30בן חזר הביתהיס פלנט אילוןהזמן
טוען...