שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i11:00בני ערובהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i11:30בני ערובהסינמה סיטי ירושליםהזמן
i13:40בני ערובהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i14:00בני ערובהסינמה סיטי ירושליםהזמן
i14:15בני ערובהגלובוס מקס חיפההזמן
i14:55בני ערובהסינמה סיטי גלילותהזמן
i16:10בני ערובהסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i16:20בני ערובהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i16:40בני ערובהגלובוס מקס כפר סבא אושילנדהזמן
i16:45בני ערובהיס פלנט חיפההזמן
i16:45בני ערובהגלובוס מקס חיפההזמן
i16:50בני ערובהגלובוס מקס מודיעיןהזמן
i16:50בני ערובהגלובוס מקס אשקלוןהזמן
i16:50בני ערובהגלובוס מקס אשקלוןהזמן
i17:00בני ערובהסינמה סיטי נתניההזמן
i17:00בני ערובהיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i17:00בני ערובהיס פלנט ירושליםהזמן
i17:00בני ערובהגלובוס מקס קריוןהזמן
i17:15בני ערובהיס פלנט אילוןהזמן
i17:15בני ערובהיס פלנט באר שבעהזמן
i17:20בני ערובהגלובוס מקס אשדודהזמן
i17:25בני ערובהסינמה סיטי גלילותהזמן
i17:40בני ערובהיס פלנט ראשל"צהזמן
i19:00בני ערובהסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i19:00בני ערובהיס פלנט חיפההזמן
i19:10בני ערובהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i19:15בני ערובהסינמה סיטי גלילותהזמן
i19:15בני ערובהיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i19:15בני ערובהיס פלנט ירושליםהזמן
i19:15בני ערובהגלובוס מקס מודיעיןהזמן
i19:20בני ערובהסינמה סיטי גלילותהזמן
i19:20בני ערובהסינמה סיטי נתניההזמן
i19:20בני ערובהגלובוס מקס כפר סבא אושילנדהזמן
i19:30בני ערובהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i19:30בני ערובהיס פלנט אילוןהזמן
i19:30בני ערובהגלובוס מקס קריוןהזמן
i19:40בני ערובהגלובוס מקס חיפההזמן
i19:40בני ערובהגלובוס מקס פתח תקווההזמן
i19:40בני ערובהגלובוס מקס אשדודהזמן
i19:40בני ערובהגלובוס מקס אשקלוןהזמן
i19:40בני ערובהגלובוס מקס אשקלוןהזמן
i19:45בני ערובהיס פלנט באר שבעהזמן
i19:50בני ערובהיס פלנט ראשל"צהזמן
i20:00בני ערובהפרימיום סינמה אשקלוןהזמן
i21:15בני ערובהיס פלנט חיפההזמן
i21:30בני ערובהסינמה סיטי נתניההזמן
i21:30בני ערובהיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i21:30בני ערובהיס פלנט ירושליםהזמן
i21:30בני ערובהפרימיום סינמה אשקלוןהזמן
i21:40בני ערובהסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i21:40בני ערובהגלובוס מקס מודיעיןהזמן
טוען...