שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i10:00בשורות טובותסינמה סיטי ירושליםהזמן
i10:10בשורות טובותסינמה סיטי גלילותהזמן
i10:10בשורות טובותסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i10:10בשורות טובותסינמה סיטי נתניההזמן
i11:00בשורות טובותיס פלנט באר שבעהזמן
i11:10בשורות טובותיס פלנט חיפההזמן
i11:15בשורות טובותיס פלנט ירושליםהזמן
i11:15בשורות טובותהוט סינמה קריוןהזמן
i11:15בשורות טובותהוט סינמה חיפההזמן
i12:00בשורות טובותסינמה סיטי באר שבעהזמן
i12:15בשורות טובותסינמה סיטי ירושליםהזמן
i12:20בשורות טובותסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i12:30בשורות טובותסינמה סיטי גלילותהזמן
i12:45בשורות טובותסינמה סיטי נתניההזמן
i13:15בשורות טובותיס פלנט באר שבעהזמן
i13:30בשורות טובותיס פלנט ירושליםהזמן
i13:40בשורות טובותסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:30בשורות טובותסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i14:30בשורות טובותסינמה סיטי ירושליםהזמן
i14:30בשורות טובותהוט סינמה קריוןהזמן
i15:30בשורות טובותיס פלנט באר שבעהזמן
i15:40בשורות טובותיס פלנט ירושליםהזמן
i16:45בשורות טובותסינמה סיטי ירושליםהזמן
i19:15בשורות טובותסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i19:15בשורות טובותסינמה סיטי באר שבעהזמן
i19:20בשורות טובותסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i19:30בשורות טובותיס פלנט חיפההזמן
i19:40בשורות טובותסינמה סיטי גלילותהזמן
i21:20בשורות טובותהוט סינמה חיפההזמן
i21:30בשורות טובותהוט סינמה קריוןהזמן
i22:00בשורות טובותסינמה סיטי גלילותהזמן
טוען...