שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i18:30ג'ומנג'י: השלב הבאסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i18:30ג'ומנג'י: השלב הבא3D4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i18:30ג'ומנג'י: השלב הבא3D4DXיס פלנט חיפההזמן
i18:30ג'ומנג'י: השלב הבאיס פלנט ראשל"צהזמן
i18:40ג'ומנג'י: השלב הבא3D4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i18:45ג'ומנג'י: השלב הבאVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i18:50ג'ומנג'י: השלב הבאהוט סינמה כפר סבאהזמן
i18:50ג'ומנג'י: השלב הבאהוט סינמה אשקלוןהזמן
i19:00ג'ומנג'י: השלב הבאסינמה סיטי ירושליםהזמן
i19:00ג'ומנג'י: השלב הבאסינמה סיטי באר שבעהזמן
i19:00ג'ומנג'י: השלב הבאיס פלנט באר שבעהזמן
i19:00ג'ומנג'י: השלב הבא3Dיס פלנט חיפההזמן
i19:00ג'ומנג'י: השלב הבאיס פלנט ירושליםהזמן
i19:00ג'ומנג'י: השלב הבאהוט סינמה קריוןהזמן
i19:00ג'ומנג'י: השלב הבאהוט סינמה חיפההזמן
i19:00ג'ומנג'י: השלב הבאהוט סינמה כרמיאלהזמן
i19:00ג'ומנג'י: השלב הבאהוט סינמה פתח תקווההזמן
i19:00ג'ומנג'י: השלב הבאהוט סינמה רחובותהזמן
i19:00ג'ומנג'י: השלב הבאהוט סינמה מודיעיןהזמן
i19:00ג'ומנג'י: השלב הבאהוט סינמה אשדודהזמן
i19:10ג'ומנג'י: השלב הבאסינמה סיטי גלילותהזמן
i19:10ג'ומנג'י: השלב הבאסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i19:10ג'ומנג'י: השלב הבאהוט סינמה נהריההזמן
i19:10ג'ומנג'י: השלב הבאפרימיום סינמה אשקלוןהזמן
i19:15ג'ומנג'י: השלב הבא3Dסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i19:15ג'ומנג'י: השלב הבאיס פלנט באר שבעהזמן
i19:15ג'ומנג'י: השלב הבאVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i19:15ג'ומנג'י: השלב הבאיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i19:30ג'ומנג'י: השלב הבאסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i19:30ג'ומנג'י: השלב הבאיס פלנט אילוןהזמן
i19:30ג'ומנג'י: השלב הבא3DIMAXיס פלנט באר שבעהזמן
i19:30ג'ומנג'י: השלב הבא3Dיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i19:30ג'ומנג'י: השלב הבאיס פלנט חיפההזמן
i19:30ג'ומנג'י: השלב הבא3DIMAXיס פלנט ירושליםהזמן
i19:30ג'ומנג'י: השלב הבא3DIMAXיס פלנט ראשל"צהזמן
i19:30ג'ומנג'י: השלב הבארב חן גבעתייםהזמן
i19:30ג'ומנג'י: השלב הבארב חן מודיעיןהזמן
i19:30ג'ומנג'י: השלב הבארב חן קרית אונוהזמן
i19:30ג'ומנג'י: השלב הבארב חן שבעת הכוכביםהזמן
i19:35ג'ומנג'י: השלב הבאסינמה סיטי נתניההזמן
i19:40ג'ומנג'י: השלב הבא3D4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
i19:50ג'ומנג'י: השלב הבא3Dיס פלנט ראשל"צהזמן
i20:00ג'ומנג'י: השלב הבאסינמה סיטי באר שבעהזמן
i20:00ג'ומנג'י: השלב הבא3Dיס פלנט אילוןהזמן
i20:10ג'ומנג'י: השלב הבאVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i20:15ג'ומנג'י: השלב הבאVIPיס פלנט חיפההזמן
i20:40ג'ומנג'י: השלב הבארב חן דיזנגוףהזמן
i20:45ג'ומנג'י: השלב הבאVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:00ג'ומנג'י: השלב הבאסינמה סיטי גלילותהזמן
i21:00ג'ומנג'י: השלב הבא3D4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i21:00ג'ומנג'י: השלב הבא3D4DXיס פלנט חיפההזמן
טוען...