שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i16:40האוקיינוס שבינינוגלובוס מקס קריוןהזמן
i16:55האוקיינוס שבינינוסינמה סיטי גלילותהזמן
i18:45האוקיינוס שבנינויס פלנט באר שבעהזמן
i18:50האוקיינוס שבנינויס פלנט ירושליםהזמן
i19:00האוקיינוס שבינינוגלובוס מקס פתח תקווההזמן
i19:10האוקיינוס שבינינוגלובוס מקס חיפההזמן
i19:10האוקיינוס שבינינוגלובוס מקס כפר סבא אושילנדהזמן
i19:15האוקיינוס שבנינויס פלנט אילוןהזמן
i19:15האוקיינוס שבינינוגלובוס מקס קריוןהזמן
i19:25האוקיינוס שבינינוסינמה סיטי גלילותהזמן
i19:30האוקיינוס שבנינויס פלנט חיפההזמן
i19:30האוקיינוס שבנינויס פלנט ראשל"צהזמן
i19:30האוקיינוס שבינינוגלובוס מקס באר שבעהזמן
i19:30האוקיינוס שבינינוגלובוס מקס מודיעיןהזמן
i19:50האוקיינוס שבינינוגלובוס מקס נתניההזמן
i20:50האוקיינוס שבנינויס פלנט באר שבעהזמן
i21:00האוקיינוס שבנינויס פלנט ירושליםהזמן
i21:30האוקיינוס שבנינויס פלנט אילוןהזמן
i21:30האוקיינוס שבנינויס פלנט זכרון יעקבהזמן
i21:30האוקיינוס שבינינוגלובוס מקס קריוןהזמן
i21:40האוקיינוס שבינינוגלובוס מקס חיפההזמן
i21:40האוקיינוס שבינינוגלובוס מקס כפר סבא אושילנדהזמן
i21:45האוקיינוס שבנינויס פלנט חיפההזמן
i21:45האוקיינוס שבנינויס פלנט ראשל"צהזמן
i21:50האוקיינוס שבינינוגלובוס מקס מודיעיןהזמן
i22:00האוקיינוס שבינינוסינמה סיטי גלילותהזמן
i23:00האוקיינוס שבנינויס פלנט באר שבעהזמן
i23:15האוקיינוס שבנינויס פלנט ירושליםהזמן
i23:40האוקיינוס שבנינויס פלנט אילוןהזמן
i23:45האוקיינוס שבנינויס פלנט זכרון יעקבהזמן
i00:00האוקיינוס שבנינויס פלנט חיפההזמן
i00:00האוקיינוס שבנינויס פלנט ראשל"צהזמן
טוען...