שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i11:00האלמנה השחורהיס פלנט ראשל"צהזמן
i11:10האלמנה השחורהיס פלנט חיפההזמן
i11:30האלמנה השחורהיס פלנט באר שבעהזמן
i13:45האלמנה השחורהיס פלנט ראשל"צהזמן
i13:50האלמנה השחורהיס פלנט חיפההזמן
i14:15האלמנה השחורהיס פלנט באר שבעהזמן
i14:45האלמנה השחורהיס פלנט ירושליםהזמן
i17:00האלמנה השחורהיס פלנט באר שבעהזמן
i20:00האלמנה השחורהסינמה סיטי גלילותהזמן
טוען...