שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i14:50הבית עם השעון המסתורימדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i14:50הבית עם השעון המסתורימדובביס פלנט אילוןהזמן
i15:00הבית עם השעון המסתוריגלובוס מקס חיפההזמן
i15:10הבית עם השעון המסתורימדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i15:20הבית עם השעון המסתורימדובבפרימיום סינמה אשקלוןהזמן
i15:30הבית עם השעון המסתורימדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i15:30הבית עם השעון המסתורימדובביס פלנט חיפההזמן
i16:35הבית עם השעון המסתוריגלובוס מקס כפר סבא אושילנדהזמן
i16:45הבית עם השעון המסתוריגלובוס מקס קריוןהזמן
i16:45הבית עם השעון המסתוריגלובוס מקס באר שבעהזמן
i16:50הבית עם השעון המסתוריגלובוס מקס רחובותהזמן
i17:10הבית עם השעון המסתורימדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i17:20הבית עם השעון המסתורי - אנגליתסינמה סיטי גלילותהזמן
i17:20הבית עם השעון המסתוריגלובוס מקס חיפההזמן
i17:30הבית עם השעון המסתורימדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
טוען...