שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i14:15הדרקון הראשון שלי 3: העולם הנסתרמדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i14:40הדרקון הראשון שלי: העולם הנסתרהוט סינמה חיפההזמן
i15:45הדרקון הראשון שלי 3: העולם הנסתרמדובביס פלנט באר שבעהזמן
i16:30הדרקון הראשון שלי: העולם הנסתרהוט סינמה באר שבעהזמן
i16:40הדרקון הראשון שלי 3: העולם הנסתרמדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i16:50הדרקון הראשון שלי: העולם הנסתרהוט סינמה אשקלוןהזמן
i17:00הדרקון הראשון שלי: העולם הנסתרהוט סינמה חיפההזמן
טוען...