שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i16:30החברים הסודיים של לואימדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i16:50החברים הסודיים של לואיגלובוס מקס פתח תקווההזמן
i17:15החברים הסודיים של לואיגלובוס מקס באר שבעהזמן
i17:30החברים הסודיים של לואימדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i17:35החברים הסודיים של לואיגלובוס מקס חיפההזמן
טוען...