שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i11:00הטורף3DIMAXיס פלנט ירושליםהזמן
i11:00הטורף3DIMAXיס פלנט ראשל"צהזמן
i11:10הטורף3DIMAXיס פלנט באר שבעהזמן
i12:30הטורף4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i12:30הטורף4DXיס פלנט חיפההזמן
i12:30הטורף4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i12:30הטורף4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
i13:10הטורף3DIMAXיס פלנט ירושליםהזמן
i13:10הטורף3DIMAXיס פלנט ראשל"צהזמן
i13:15הטורף3DIMAXיס פלנט באר שבעהזמן
i14:45הטורף4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i14:45הטורף4DXיס פלנט חיפההזמן
i14:45הטורף4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i14:45הטורף4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
i15:20הטורף3DIMAXיס פלנט ירושליםהזמן
i15:20הטורף3DIMAXיס פלנט ראשל"צהזמן
i15:30הטורף3DIMAXיס פלנט באר שבעהזמן
i17:00הטורף4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i17:00הטורף4DXיס פלנט חיפההזמן
i17:00הטורף4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i17:00הטורף4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
i17:30הטורף3DIMAXיס פלנט ירושליםהזמן
i17:30הטורף3DIMAXיס פלנט ראשל"צהזמן
i17:30הטורףיס פלנט ראשל"צהזמן
i17:45הטורף3DIMAXיס פלנט באר שבעהזמן
i17:45הטורףVIPיס פלנט חיפההזמן
i18:00הטורףVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i18:50הטורףסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i19:10הטורףיס פלנט באר שבעהזמן
i19:15הטורףסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i19:15הטורף4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i19:15הטורף4DXיס פלנט חיפההזמן
i19:15הטורף4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i19:15הטורף4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
i19:15הטורףגלובוס מקס קריוןהזמן
i19:15הטורףגלובוס מקס כרמיאלהזמן
i19:15הטורףגלובוס מקס אשדודהזמן
i19:15הטורףגלובוס מקס אשקלוןהזמן
i19:15הטורףגלובוס מקס אשקלוןהזמן
i19:20הטורףגלובוס מקס רחובותהזמן
i19:25הטורףגלובוס מקס מודיעיןהזמן
i19:30הטורףגלובוס מקס חיפההזמן
i19:30הטורףגלובוס מקס נתניההזמן
i19:30הטורףגלובוס מקס כפר סבא אושילנדהזמן
i19:30הטורףגלובוס מקס פתח תקווההזמן
i19:45הטורף3DIMAXיס פלנט ירושליםהזמן
i19:45הטורף3DIMAXיס פלנט ראשל"צהזמן
i19:45הטורףיס פלנט ראשל"צהזמן
i19:50הטורףיס פלנט חיפההזמן
i19:50הטורףגלובוס מקס באר שבעהזמן
i20:00הטורף3DIMAXיס פלנט באר שבעהזמן
טוען...