שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i22:00המוסדסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i23:30המוסדסינמה סיטי גלילותהזמן
i00:10המוסדסינמה סיטי ראשל"צהזמן
טוען...