שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i13:15המוסדסינמה סיטי גלילותהזמן
i15:00המוסדיס פלנט ירושליםהזמן
i15:10המוסדרב חן שבעת הכוכביםהזמן
i15:20המוסדיס פלנט באר שבעהזמן
i15:30המוסדסינמה סיטי גלילותהזמן
i16:50המוסדיס פלנט ראשל"צהזמן
i17:00המוסדיס פלנט ירושליםהזמן
i17:15המוסדסינמה סיטי נתניההזמן
i17:40המוסדסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i17:45המוסדסינמה סיטי גלילותהזמן
i19:15המוסדסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i19:45המוסדיס פלנט חיפההזמן
i19:50המוסדרב חן שבעת הכוכביםהזמן
i20:00המוסדסינמה סיטי גלילותהזמן
i20:10המוסדסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i21:20המוסדהוט סינמה כפר סבאהזמן
i21:35המוסדהוט סינמה קריוןהזמן
i21:40המוסדהוט סינמה חיפההזמן
i21:50המוסדיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:50המוסדרב חן גבעתייםהזמן
i22:20המוסדסינמה סיטי גלילותהזמן
i22:20המוסדסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i22:30המוסדיס פלנט חיפההזמן
i23:10המוסדסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i23:50המוסדיס פלנט אילוןהזמן
i00:00המוסדיס פלנט ראשל"צהזמן
i00:40המוסדסינמה סיטי גלילותהזמן
טוען...