שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i00:00המטרה: שומר הראשסינמה סיטי ירושליםהזמן
i00:10המטרה: שומר הראשסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i00:10המטרה: שומר הראשיס פלנט אילוןהזמן
i00:15המטרה: שומר הראשיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i00:20המטרה: שומר הראשסינמה סיטי נתניההזמן
i00:20המטרה: שומר הראשיס פלנט חיפההזמן
i00:30המטרה: שומר הראשסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i00:30המטרה: שומר הראשיס פלנט באר שבעהזמן
i00:30המטרה: שומר הראשיס פלנט ירושליםהזמן
i00:30המטרה: שומר הראשיס פלנט ראשל"צהזמן
i00:35המטרה: שומר הראשסינמה סיטי גלילותהזמן
טוען...