שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i10:10הסוסיתא של הרצלסינמה סיטי גלילותהזמן
i10:10הסוסיתא של הרצלסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i12:10הסוסיתא של הרצלסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i12:30הסוסיתא של הרצלסינמה סיטי גלילותהזמן
i13:45הסוסיתא של הרצלפרימיום סינמה אשקלוןהזמן
i14:20הסוסיתא של הרצלסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i14:50הסוסיתא של הרצלסינמה סיטי גלילותהזמן
i17:45הסוסיתא של הרצלפרימיום סינמה אשקלוןהזמן
i18:00הסוסיתא של הרצלסינמה סיטי ירושליםהזמן
i21:40הסוסיתא של הרצלסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:45הסוסיתא של הרצלפרימיום סינמה אשקלוןהזמן
i00:10הסוסיתא של הרצלסינמה סיטי גלילותהזמן
i00:10הסוסיתא של הרצלסינמה סיטי ירושליםהזמן
טוען...