שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i11:20הספר הירוקהוט סינמה חיפההזמן
i11:30הספר הירוקיס פלנט ירושליםהזמן
i11:50הספר הירוקהוט סינמה מודיעיןהזמן
i13:00הספר הירוקסינמה סיטי גלילותהזמן
i13:20הספר הירוקלב תל אביבהזמן
i14:10הספר הירוקיס פלנט ירושליםהזמן
i15:40הספר הירוקסינמה סיטי גלילותהזמן
i18:20הספר הירוקסינמה סיטי ירושליםהזמן
i18:40הספר הירוקסינמה סיטי גלילותהזמן
i19:00הספר הירוקסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i19:00הספר הירוקיס פלנט ראשל"צהזמן
i19:00הספר הירוקהוט סינמה כפר סבאהזמן
i19:00הספר הירוקהוט סינמה באר שבעהזמן
i19:10הספר הירוקהוט סינמה חיפההזמן
i19:10הספר הירוקלב רעננההזמן
i19:15הספר הירוקהוט סינמה קריוןהזמן
i19:20הספר הירוקיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i19:25הספר הירוקלב תל אביבהזמן
i19:30הספר הירוקVIPפרימיום סינמה אשקלוןהזמן
i19:40הספר הירוקיס פלנט חיפההזמן
i21:00הספר הירוקסינמה סיטי ירושליםהזמן
i21:10הספר הירוקסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:30הספר הירוקסינמה סיטי גלילותהזמן
i21:30הספר הירוקיס פלנט אילוןהזמן
i21:45הספר הירוקיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:45הספר הירוקלב תל אביבהזמן
i21:50הספר הירוקרב חן קרית אונוהזמן
i21:50הספר הירוקלב רעננההזמן
i22:15הספר הירוקיס פלנט חיפההזמן
i00:15הספר הירוקיס פלנט אילוןהזמן
i00:25הספר הירוקיס פלנט ראשל"צהזמן
טוען...