שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i13:10הפרפרסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i14:50הפרפרסינמה סיטי גלילותהזמן
i16:30הפרפרסינמה סיטי גלילותהזמן
i16:30הפרפריס פלנט זכרון יעקבהזמן
i16:45הפרפרסינמה סיטי נתניההזמן
i16:45הפרפריס פלנט ראשל"צהזמן
i17:00הפרפרסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i18:45הפרפרסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i19:00הפרפרסינמה סיטי גלילותהזמן
i19:10הפרפרגלובוס מקס קריוןהזמן
i19:10הפרפרגלובוס מקס כפר סבא אושילנדהזמן
i19:15הפרפרסינמה סיטי נתניההזמן
i19:15הפרפריס פלנט באר שבעהזמן
i19:15הפרפריס פלנט ירושליםהזמן
i19:15הפרפריס פלנט ראשל"צהזמן
i19:15הפרפרגלובוס מקס חיפההזמן
i19:20הפרפרלב תל אביבהזמן
i19:25הפרפרסינמה סיטי גלילותהזמן
i19:30הפרפרסינמה סיטי נתניההזמן
i20:00הפרפרסינמה סיטי גלילותהזמן
i20:05הפרפריס פלנט אילוןהזמן
i21:30הפרפרסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:30הפרפרסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i21:30הפרפרגלובוס מקס באר שבעהזמן
i21:40הפרפרסינמה סיטי גלילותהזמן
i21:45הפרפרסינמה סיטי נתניההזמן
i21:45הפרפריס פלנט באר שבעהזמן
i21:45הפרפריס פלנט ראשל"צהזמן
i21:50הפרפריס פלנט ירושליםהזמן
i21:50הפרפרגלובוס מקס כפר סבא אושילנדהזמן
i22:00הפרפריס פלנט חיפההזמן
i22:05הפרפרגלובוס מקס נתניההזמן
i22:10הפרפרגלובוס מקס מודיעיןהזמן
i22:30הפרפריס פלנט אילוןהזמן
i22:40הפרפרסינמה סיטי גלילותהזמן
i23:00הפרפרסינמה סיטי גלילותהזמן
i00:00הפרפרסינמה סיטי נתניההזמן
i00:00הפרפריס פלנט אילוןהזמן
i00:10הפרפריס פלנט באר שבעהזמן
i00:15הפרפריס פלנט ירושליםהזמן
i00:15הפרפריס פלנט ראשל"צהזמן
i00:20הפרפרסינמה סיטי גלילותהזמן
i00:25הפרפריס פלנט חיפההזמן
i00:30הפרפרסינמה סיטי ראשל"צהזמן
טוען...