שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i21:20הצעה גורליתיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:25הצעה גורליתהוט סינמה אשקלוןהזמן
i21:40הצעה גורליתהוט סינמה חיפההזמן
i21:45הצעה גורליתסינמה סיטי באר שבעהזמן
i21:45הצעה גורליתהוט סינמה קריוןהזמן
i21:50הצעה גורליתסינמה סיטי גלילותהזמן
i21:50הצעה גורליתיס פלנט חיפההזמן
i21:50הצעה גורליתהוט סינמה כפר סבאהזמן
i21:50הצעה גורליתVIPפרימיום סינמה אשקלוןהזמן
i21:55הצעה גורליתסינמה סיטי נתניההזמן
i22:00הצעה גורליתסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i22:00הצעה גורליתיס פלנט באר שבעהזמן
i22:10הצעה גורליתיס פלנט אילוןהזמן
i22:50הצעה גורליתסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i00:20הצעה גורליתסינמה סיטי גלילותהזמן
טוען...