שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i10:00השמיים הם הגבולסינמה סיטי ירושליםהזמן
i10:15השמיים הם הגבולסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i11:00השמיים הם הגבוללב תל אביבהזמן
i11:30השמיים הם הגבולסינמה סיטי באר שבעהזמן
i12:30השמיים הם הגבולסינמה סיטי גלילותהזמן
i12:45השמיים הם הגבולסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i13:10השמיים הם הגבוללב תל אביבהזמן
i14:00השמיים הם הגבולסינמה סיטי באר שבעהזמן
i15:00השמיים הם הגבולסינמה סיטי גלילותהזמן
i15:20השמיים הם הגבולסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i16:20השמיים הם הגבולסינמה סיטי באר שבעהזמן
i16:30השמיים הם הגבוללב מנדריןהזמן
i17:00השמיים הם הגבוללב רעננההזמן
i17:25השמיים הם הגבוללב תל אביבהזמן
i18:40השמיים הם הגבולסינמה סיטי באר שבעהזמן
i18:40השמיים הם הגבוללב מנדריןהזמן
i18:45השמיים הם הגבולסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i19:00השמיים הם הגבוללב אבן יהודההזמן
i19:00השמיים הם הגבוללב שוהםהזמן
i19:10השמיים הם הגבולסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i19:35השמיים הם הגבולסינמה סיטי גלילותהזמן
i19:40השמיים הם הגבוללב תל אביבהזמן
i19:40השמיים הם הגבוללב רעננההזמן
i20:00השמיים הם הגבולסינמה סיטי גלילותהזמן
i21:05השמיים הם הגבולסינמה סיטי באר שבעהזמן
i21:30השמיים הם הגבוללב מנדריןהזמן
i21:30השמיים הם הגבוללב דניאלהזמן
i21:30השמיים הם הגבוללב שוהםהזמן
i21:40השמיים הם הגבוללב עומרהזמן
i21:45השמיים הם הגבוללב סמדרהזמן
i21:45השמיים הם הגבוללב אבן יהודההזמן
i21:45השמיים הם הגבוללב רעננההזמן
i22:00השמיים הם הגבולסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i22:00השמיים הם הגבולסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i22:00השמיים הם הגבוללב תל אביבהזמן
i22:20השמיים הם הגבולסינמה סיטי גלילותהזמן
i00:30השמיים הם הגבולסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i00:40השמיים הם הגבולסינמה סיטי גלילותהזמן
טוען...