שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i11:00טום וג'רי עם כתוביותמדובביס פלנט חיפההזמן
i11:20טום וג'רי עם כתוביותמדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i11:45טום וג'רי עם כתוביותמדובביס פלנט באר שבעהזמן
i12:45טום וג'רימדובבסינמה סיטי אשדודהזמן
i13:00טום וג'רי עם כתוביותמדובברב חן גבעתייםהזמן
i13:10טום וג'רימדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i13:10טום וג'רי עם כתוביותמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i13:20טום וג'רי עם כתוביותמדובביס פלנט אילוןהזמן
i14:10טום וג'רי עם כתוביותמדובביס פלנט זכרון יעקבהזמן
i14:15טום וג'רי עם כתוביותמדובביס פלנט באר שבעהזמן
i15:15טום וג'רימדובבסינמה סיטי אשדודהזמן
טוען...