שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i12:00לכודים תחת אשסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i14:45לכודים תחת אשסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i16:50לכודים תחת אשיס פלנט חיפההזמן
i17:10לכודים תחת אשיס פלנט באר שבעהזמן
i17:30לכודים תחת אשסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i18:15לכודים תחת אשסינמה סיטי גלילותהזמן
i19:00לכודים תחת אשסינמה סיטי אשדודהזמן
i19:10לכודים תחת אשיס פלנט ראשל"צהזמן
i19:10לכודים תחת אשהוט סינמה קריוןהזמן
i19:20לכודים תחת אשיס פלנט ירושליםהזמן
i19:25לכודים תחת אשהוט סינמה כפר סבאהזמן
i20:15לכודים תחת אשסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:10לכודים תחת אשסינמה סיטי גלילותהזמן
i21:40לכודים תחת אשסינמה סיטי חדרההזמן
i21:40לכודים תחת אשיס פלנט חיפההזמן
i21:40לכודים תחת אשהוט סינמה מודיעיןהזמן
i21:50לכודים תחת אשסינמה סיטי אשדודהזמן
i21:50לכודים תחת אשיס פלנט אילוןהזמן
i21:50לכודים תחת אשיס פלנט באר שבעהזמן
i21:50לכודים תחת אשיס פלנט ראשל"צהזמן
i22:00לכודים תחת אשסינמה סיטי ירושליםהזמן
i22:20לכודים תחת אשהוט סינמה חיפההזמן
i22:50לכודים תחת אשסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i00:10לכודים תחת אשסינמה סיטי גלילותהזמן
i00:15לכודים תחת אשיס פלנט חיפההזמן
i00:20לכודים תחת אשסינמה סיטי באר שבעהזמן
i00:20לכודים תחת אשסינמה סיטי חדרההזמן
i00:20לכודים תחת אשיס פלנט ראשל"צהזמן
טוען...