שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i11:40לשחרר את שוליסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i12:00לשחרר את שוליסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i12:00לשחרר את שוליסינמה סיטי באר שבעהזמן
i13:00לשחרר את שוליהוט סינמה חיפההזמן
i13:30לשחרר את שוליסינמה סיטי גלילותהזמן
i13:30לשחרר את שולייס פלנט אילוןהזמן
i14:00לשחרר את שוליסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i14:20לשחרר את שוליסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:30לשחרר את שוליסינמה סיטי באר שבעהזמן
i14:40לשחרר את שוליסינמה סיטי נתניההזמן
i15:15לשחרר את שוליהוט סינמה כפר סבאהזמן
i15:20לשחרר את שולייס פלנט ירושליםהזמן
i15:30לשחרר את שולייס פלנט חיפההזמן
i16:00לשחרר את שוליסינמה סיטי גלילותהזמן
i16:25לשחרר את שוליסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i16:30לשחרר את שוליסינמה סיטי אשדודהזמן
i16:50לשחרר את שוליסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i17:00לשחרר את שוליסינמה סיטי נתניההזמן
i17:00לשחרר את שוליהוט סינמה קריוןהזמן
i17:00לשחרר את שוליהוט סינמה חיפההזמן
i17:20לשחרר את שוליהוט סינמה כפר סבאהזמן
i17:30לשחרר את שוליסינמה סיטי גלילותהזמן
i17:30לשחרר את שולייס פלנט חיפההזמן
i17:30לשחרר את שולייס פלנט ראשל"צהזמן
i18:15לשחרר את שוליVIPיס פלנט חיפההזמן
i18:30לשחרר את שוליסינמה סיטי גלילותהזמן
i18:45לשחרר את שוליסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i19:10לשחרר את שוליסינמה סיטי באר שבעהזמן
i19:15לשחרר את שוליסינמה סיטי חדרההזמן
i19:15לשחרר את שוליהוט סינמה מודיעיןהזמן
i19:20לשחרר את שוליסינמה סיטי ירושליםהזמן
i19:20לשחרר את שוליסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i19:20לשחרר את שוליסינמה סיטי נתניההזמן
i19:20לשחרר את שולייס פלנט ירושליםהזמן
i19:20לשחרר את שוליהוט סינמה קריוןהזמן
i19:20לשחרר את שוליהוט סינמה אשדודהזמן
i19:30לשחרר את שולייס פלנט חיפההזמן
i19:30לשחרר את שוליהוט סינמה נהריההזמן
i19:30לשחרר את שוליהוט סינמה חיפההזמן
i19:30לשחרר את שוליהוט סינמה כפר סבאהזמן
i19:30לשחרר את שוליהוט סינמה רחובותהזמן
i19:40לשחרר את שוליסינמה סיטי גלילותהזמן
i19:40לשחרר את שוליסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i19:40לשחרר את שולייס פלנט ראשל"צהזמן
i19:50לשחרר את שולייס פלנט אילוןהזמן
i19:50לשחרר את שוליהוט סינמה פתח תקווההזמן
i19:50לשחרר את שוליהוט סינמה כרמיאלהזמן
i20:00לשחרר את שולייס פלנט באר שבעהזמן
i20:00לשחרר את שוליהוט סינמה קריוןהזמן
i20:00לשחרר את שוליהוט סינמה אשקלוןהזמן
i21:00לשחרר את שוליסינמה סיטי גלילותהזמן
טוען...