שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i17:15מבוך האימהיס פלנט ראשל"צהזמן
i19:40מבוך האימהיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:50מבוך האימהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i22:00מבוך האימהיס פלנט באר שבעהזמן
i22:10מבוך האימהיס פלנט חיפההזמן
i00:00מבוך האימהיס פלנט באר שבעהזמן
i00:10מבוך האימהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i00:15מבוך האימהיס פלנט חיפההזמן
i00:40מבוך האימהסינמה סיטי גלילותהזמן
i00:40מבוך האימהסינמה סיטי ירושליםהזמן
טוען...