שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i10:15מילה של כלבגלובוס מקס נתניההזמן
i10:20מילה של כלבגלובוס מקס באר שבעהזמן
i10:20מילה של כלבגלובוס מקס רחובותהזמן
i10:30מילה של כלבמדובבסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i10:30מילה של כלבגלובוס מקס מודיעיןהזמן
i10:30מילה של כלבגלובוס מקס אשדודהזמן
i10:50מילה של כלבגלובוס מקס חיפההזמן
i11:00מילה של כלבמדובביס פלנט אילוןהזמן
i11:00מילה של כלבמדובביס פלנט באר שבעהזמן
i12:15מילה של כלבמדובביס פלנט חיפההזמן
i12:15מילה של כלבמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i12:40מילה של כלבגלובוס מקס קריוןהזמן
i13:00מילה של כלבמדובביס פלנט אילוןהזמן
i13:00מילה של כלבמדובביס פלנט באר שבעהזמן
i13:00מילה של כלבגלובוס מקס חיפההזמן
i14:20מילה של כלבמדובבסינמה סיטי נתניההזמן
i14:30מילה של כלבמדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:30מילה של כלבמדובביס פלנט חיפההזמן
i15:00מילה של כלבמדובבסינמה סיטי גלילותהזמן
i15:00מילה של כלבמדובביס פלנט באר שבעהזמן
i15:00מילה של כלבגלובוס מקס כפר סבא אושילנדהזמן
i17:00מילה של כלבגלובוס מקס קריוןהזמן
i17:10מילה של כלבגלובוס מקס כפר סבא אושילנדהזמן
טוען...