שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i14:00מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקיווקריס פלנט באר שבעהזמן
i14:10מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקיווקריס פלנט חיפההזמן
i14:15מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקיווקריס פלנט ירושליםהזמן
i15:30מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקיווקריס פלנט אילוןהזמן
i16:10מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקיווקריס פלנט ראשל"צהזמן
i17:00מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקייווקרהוט סינמה מודיעיןהזמן
i17:00מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקייווקרהוט סינמה אשדודהזמן
i17:45מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקייווקרסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i18:00מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקייווקרסינמה סיטי גלילותהזמן
i18:00מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקיווקרVIPיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i18:30מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקיווקריס פלנט אילוןהזמן
i18:30מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקיווקרVIPיס פלנט חיפההזמן
i18:40מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקיווקריס פלנט זכרון יעקבהזמן
i18:40מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקיווקריס פלנט ירושליםהזמן
i18:45מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקייווקרהוט סינמה פתח תקווההזמן
i18:45מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקייווקרהוט סינמה כרמיאלהזמן
i19:00מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקיווקריס פלנט חיפההזמן
i19:00מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקיווקררב חן מודיעיןהזמן
i19:00מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקיווקררב חן שבעת הכוכביםהזמן
i19:10מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקייווקרסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i19:10מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקיווקריס פלנט ראשל"צהזמן
i19:15מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקיווקריס פלנט באר שבעהזמן
i21:20מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקייווקרסינמה סיטי גלילותהזמן
i21:20מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקייווקרהוט סינמה כפר סבאהזמן
i21:30מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקייווקרסינמה סיטי נתניההזמן
i21:30מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקיווקריס פלנט זכרון יעקבהזמן
i21:40מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקיווקריס פלנט ירושליםהזמן
i21:40מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקייווקרהוט סינמה כרמיאלהזמן
i21:45מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקיווקריס פלנט אילוןהזמן
i21:45מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקיווקררב חן דיזנגוףהזמן
i21:45מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקייווקרהוט סינמה אשקלוןהזמן
i21:50מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקיווקריס פלנט חיפההזמן
i21:50מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקיווקררב חן גבעתייםהזמן
i21:50מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקייווקרהוט סינמה רחובותהזמן
i22:00מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקיווקריס פלנט ראשל"צהזמן
i22:30מלחמת הכוכבים: עלייתו של סקייווקרסינמה סיטי ראשל"צהזמן
טוען...