שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i21:20מליפיסנט: אדונית הרשע3D4DXיס פלנט חיפההזמן
i21:30מליפיסנט: אדונית הרשע - אנגליתסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:30מליפיסנט: אדונית הרשעיס פלנט אילוןהזמן
i21:30מליפיסנט: אדונית הרשעיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:30מליפיסנט: אדונית הרשע3Dהוט סינמה קריוןהזמן
i21:40מליפיסנט: אדונית הרשעיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i21:40מליפיסנט: אדונית הרשעיס פלנט חיפההזמן
i21:40מליפיסנט: אדונית הרשעיס פלנט ירושליםהזמן
i21:40מליפיסנט: אדונית הרשע3Dהוט סינמה חיפההזמן
i21:40מליפיסנט: אדונית הרשע3Dהוט סינמה כפר סבאהזמן
i21:45מליפיסנט: אדונית הרשע - אנגליתסינמה סיטי ירושליםהזמן
i21:45מליפיסנט: אדונית הרשע3D4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:45מליפיסנט: אדונית הרשעהוט סינמה אשקלוןהזמן
i21:50מליפיסנט: אדונית הרשעיס פלנט באר שבעהזמן
i21:50מליפיסנט: אדונית הרשערב חן גבעתייםהזמן
i21:50מליפיסנט: אדונית הרשעהוט סינמה קריוןהזמן
i21:50מליפיסנט: אדונית הרשעהוט סינמה חיפההזמן
i21:50מליפיסנט: אדונית הרשעהוט סינמה כפר סבאהזמן
i21:55מליפיסנט: אדונית הרשערב חן מודיעיןהזמן
i21:55מליפיסנט: אדונית הרשערב חן שבעת הכוכביםהזמן
i22:00מליפיסנט: אדונית הרשעיס פלנט באר שבעהזמן
i22:00מליפיסנט: אדונית הרשעיס פלנט ראשל"צהזמן
i22:00מליפיסנט: אדונית הרשערב חן דיזנגוףהזמן
i22:10מליפיסנט: אדונית הרשע - אנגליתסינמה סיטי נתניההזמן
i23:00מליפיסנט: אדונית הרשעVIPיס פלנט חיפההזמן
i23:30מליפיסנט: אדונית הרשע - אנגליתסינמה סיטי גלילותהזמן
i23:30מליפיסנט: אדונית הרשע3D4DXיס פלנט באר שבעהזמן
i23:30מליפיסנט: אדונית הרשע3Dיס פלנט חיפההזמן
i23:30מליפיסנט: אדונית הרשע3D4DXיס פלנט ירושליםהזמן
i23:30מליפיסנט: אדונית הרשעVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i23:50מליפיסנט: אדונית הרשע3D4DXיס פלנט חיפההזמן
i00:00מליפיסנט: אדונית הרשעיס פלנט אילוןהזמן
i00:00מליפיסנט: אדונית הרשעיס פלנט ראשל"צהזמן
i00:10מליפיסנט: אדונית הרשעיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i00:10מליפיסנט: אדונית הרשעיס פלנט ירושליםהזמן
i00:10מליפיסנט: אדונית הרשע3D4DXיס פלנט ראשל"צהזמן
i00:10מליפיסנט: אדונית הרשעהוט סינמה קריוןהזמן
i00:15מליפיסנט: אדונית הרשע - אנגליתסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i00:15מליפיסנט: אדונית הרשע - אנגליתסינמה סיטי ירושליםהזמן
i00:15מליפיסנט: אדונית הרשעיס פלנט באר שבעהזמן
i00:15מליפיסנט: אדונית הרשעיס פלנט חיפההזמן
i00:15מליפיסנט: אדונית הרשעהוט סינמה אשקלוןהזמן
i00:30מליפיסנט: אדונית הרשעיס פלנט באר שבעהזמן
i00:30מליפיסנט: אדונית הרשעיס פלנט ראשל"צהזמן
טוען...