שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i10:10מראות שבורותסינמה סיטי ירושליםהזמן
i11:00מראות שבורותסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i11:00מראות שבורותיס פלנט אילוןהזמן
i11:00מראות שבורותיס פלנט חיפההזמן
i12:20מראות שבורותסינמה סיטי גלילותהזמן
i12:30מראות שבורותסינמה סיטי ירושליםהזמן
i12:30מראות שבורותיס פלנט ראשל"צהזמן
i12:45מראות שבורותיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i13:10מראות שבורותיס פלנט אילוןהזמן
i13:10מראות שבורותיס פלנט חיפההזמן
i13:40מראות שבורותסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i14:30מראות שבורותרב חן גבעתייםהזמן
i14:30מראות שבורותרב חן שבעת הכוכביםהזמן
i14:40מראות שבורותסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:40מראות שבורותסינמה סיטי ירושליםהזמן
i14:45מראות שבורותיס פלנט ראשל"צהזמן
i15:15מראות שבורותיס פלנט אילוןהזמן
i15:15מראות שבורותיס פלנט חיפההזמן
i15:30מראות שבורותפרימיום סינמה אשקלוןהזמן
i17:00מראות שבורותיס פלנט באר שבעהזמן
i17:00מראות שבורותיס פלנט ראשל"צהזמן
i17:20מראות שבורותיס פלנט חיפההזמן
i17:30מראות שבורותסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i17:30מראות שבורותפרימיום סינמה אשקלוןהזמן
i19:00מראות שבורותסינמה סיטי גלילותהזמן
i19:25מראות שבורותסינמה סיטי ירושליםהזמן
i19:30מראות שבורותיס פלנט באר שבעהזמן
i19:30מראות שבורותיס פלנט חיפההזמן
i19:30מראות שבורותיס פלנט ירושליםהזמן
i19:30מראות שבורותיס פלנט ראשל"צהזמן
i19:55מראות שבורותסינמה סיטי נתניההזמן
i20:00מראות שבורותסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i21:00מראות שבורותסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:20מראות שבורותסינמה סיטי גלילותהזמן
i21:45מראות שבורותיס פלנט אילוןהזמן
i21:45מראות שבורותיס פלנט באר שבעהזמן
i21:45מראות שבורותיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i21:45מראות שבורותיס פלנט חיפההזמן
i21:45מראות שבורותיס פלנט ירושליםהזמן
i21:45מראות שבורותיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:50מראות שבורותרב חן גבעתייםהזמן
i21:50מראות שבורותרב חן מודיעיןהזמן
i21:50מראות שבורותרב חן שבעת הכוכביםהזמן
טוען...