שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i10:50מרדף קרסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i11:00מרדף קררב חן גבעתייםהזמן
i11:15מרדף קריס פלנט אילוןהזמן
i11:15מרדף קריס פלנט ראשל"צהזמן
i11:30מרדף קריס פלנט חיפההזמן
i13:30מרדף קרסינמה סיטי ירושליםהזמן
i13:30מרדף קרסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:00מרדף קררב חן גבעתייםהזמן
i14:30מרדף קרסינמה סיטי גלילותהזמן
i14:30מרדף קריס פלנט אילוןהזמן
i14:30מרדף קריס פלנט באר שבעהזמן
i14:30מרדף קריס פלנט חיפההזמן
i14:30מרדף קריס פלנט ראשל"צהזמן
i16:20מרדף קרסינמה סיטי ירושליםהזמן
i16:50מרדף קררב חן גבעתייםהזמן
i17:00מרדף קריס פלנט אילוןהזמן
i17:00מרדף קריס פלנט באר שבעהזמן
i17:00מרדף קריס פלנט חיפההזמן
i17:00מרדף קרVIPיס פלנט חיפההזמן
i17:00מרדף קריס פלנט ירושליםהזמן
i17:00מרדף קריס פלנט ראשל"צהזמן
i17:40מרדף קרVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i18:30מרדף קריס פלנט ראשל"צהזמן
i18:40מרדף קרסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i19:00מרדף קרסינמה סיטי ירושליםהזמן
i19:00מרדף קרסינמה סיטי נתניההזמן
i19:10מרדף קריס פלנט ירושליםהזמן
i19:10מרדף קרהוט סינמה חיפההזמן
i19:10מרדף קרהוט סינמה פתח תקווההזמן
i19:10מרדף קרהוט סינמה אשדודהזמן
i19:20מרדף קרסינמה סיטי גלילותהזמן
i19:20מרדף קררב חן מודיעיןהזמן
i19:20מרדף קררב חן שבעת הכוכביםהזמן
i19:20מרדף קרהוט סינמה קריוןהזמן
i19:25מרדף קרהוט סינמה אשקלוןהזמן
i19:30מרדף קרסינמה סיטי גלילותהזמן
i19:30מרדף קריס פלנט אילוןהזמן
i19:30מרדף קרVIPיס פלנט באר שבעהזמן
i19:30מרדף קריס פלנט באר שבעהזמן
i19:30מרדף קריס פלנט חיפההזמן
i19:30מרדף קרVIPיס פלנט חיפההזמן
i19:30מרדף קריס פלנט ראשל"צהזמן
i19:45מרדף קרסינמה סיטי ירושליםהזמן
i20:50מרדף קריס פלנט באר שבעהזמן
i21:00מרדף קריס פלנט חיפההזמן
i21:00מרדף קריס פלנט ראשל"צהזמן
i21:30מרדף קריס פלנט אילוןהזמן
i21:30מרדף קריס פלנט ירושליםהזמן
i21:40מרדף קרהוט סינמה חיפההזמן
i21:40מרדף קרהוט סינמה באר שבעהזמן
i21:40מרדף קרהוט סינמה רחובותהזמן
טוען...