שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i22:30על החגים ועל המוותיס פלנט ראשל"צהזמן
i00:20על החגים ועל המוותסינמה סיטי גלילותהזמן
i00:30על החגים ועל המוותסינמה סיטי נתניההזמן
טוען...