שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i10:30עץ התאנהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i11:00עץ התאנהסינמה סיטי גלילותהזמן
i12:45עץ התאנהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i13:20עץ התאנהסינמה סיטי גלילותהזמן
i15:00עץ התאנהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i15:40עץ התאנהסינמה סיטי גלילותהזמן
i17:20עץ התאנהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i19:40עץ התאנהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i20:15עץ התאנהסינמה סיטי ירושליםהזמן
i21:30עץ התאנהסינמה סיטי גלילותהזמן
i21:50עץ התאנהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
טוען...