שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i16:45פבלוסינמה סיטי גלילותהזמן
i16:45פבלויס פלנט ראשל"צהזמן
i17:00פבלוסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i18:30פבלוסינמה סיטי גלילותהזמן
i19:10פבלוסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i19:15פבלויס פלנט באר שבעהזמן
i19:15פבלויס פלנט חיפההזמן
i19:15פבלוגלובוס מקס חיפההזמן
i19:30פבלוסינמה סיטי גלילותהזמן
i19:30פבלויס פלנט אילוןהזמן
i19:45פבלויס פלנט ראשל"צהזמן
i20:45פבלוVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:00פבלוVIPיס פלנט חיפההזמן
i21:00פבלוגלובוס מקס אשקלוןהזמן
i21:00פבלוגלובוס מקס אשקלוןהזמן
i21:40פבלוסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i21:40פבלוגלובוס מקס קריוןהזמן
i21:45פבלויס פלנט באר שבעהזמן
i21:45פבלויס פלנט חיפההזמן
i21:45פבלויס פלנט ירושליםהזמן
i21:45פבלוגלובוס מקס באר שבעהזמן
i21:45פבלוגלובוס מקס מודיעיןהזמן
i21:50פבלוסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:50פבלוגלובוס מקס כפר סבא אושילנדהזמן
i22:00פבלויס פלנט אילוןהזמן
i22:00פבלוגלובוס מקס חיפההזמן
i22:20פבלוסינמה סיטי גלילותהזמן
i22:20פבלויס פלנט ראשל"צהזמן
i23:30פבלוVIPיס פלנט ראשל"צהזמן
i23:45פבלוVIPיס פלנט חיפההזמן
i23:50פבלוגלובוס מקס חיפההזמן
i23:55פבלוסינמה סיטי נתניההזמן
i00:00פבלוסינמה סיטי גלילותהזמן
i00:00פבלוגלובוס מקס קריוןהזמן
i00:15פבלויס פלנט באר שבעהזמן
i00:15פבלויס פלנט חיפההזמן
i00:15פבלויס פלנט ירושליםהזמן
i00:20פבלוסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i00:30פבלויס פלנט אילוןהזמן
i00:40פבלוסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i00:50פבלויס פלנט ראשל"צהזמן
טוען...