שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i00:00פנים רבות לאמתיס פלנט חיפההזמן
i00:10פנים רבות לאמתיס פלנט אילוןהזמן
i00:20פנים רבות לאמתסינמה סיטי גלילותהזמן
i00:30פנים רבות לאמתסינמה סיטי ירושליםהזמן
טוען...