שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i10:00פרה אדומהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i10:50פרה אדומהסינמה סיטי גלילותהזמן
i12:15פרה אדומהיס פלנט באר שבעהזמן
i12:15פרה אדומהיס פלנט ירושליםהזמן
i12:15פרה אדומהיס פלנט ראשל"צהזמן
i12:20פרה אדומהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i12:40פרה אדומהגלובוס מקס חיפההזמן
i12:45פרה אדומהיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i12:50פרה אדומהגלובוס מקס קריוןהזמן
i13:00פרה אדומהסינמה סיטי גלילותהזמן
i13:40פרה אדומהסינמה סיטי ירושליםהזמן
i14:30פרה אדומהיס פלנט באר שבעהזמן
i14:30פרה אדומהיס פלנט ירושליםהזמן
i14:30פרה אדומהיס פלנט ראשל"צהזמן
i14:40פרה אדומהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i14:50פרה אדומהגלובוס מקס חיפההזמן
i15:00פרה אדומהיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i15:00פרה אדומהגלובוס מקס כפר סבא אושילנדהזמן
i15:20פרה אדומהסינמה סיטי גלילותהזמן
i15:50פרה אדומהסינמה סיטי ירושליםהזמן
i16:40פרה אדומהיס פלנט באר שבעהזמן
i16:40פרה אדומהיס פלנט ירושליםהזמן
i16:40פרה אדומהיס פלנט ראשל"צהזמן
i17:00פרה אדומהיס פלנט אילוןהזמן
i17:00פרה אדומהיס פלנט זכרון יעקבהזמן
i17:10פרה אדומהגלובוס מקס חיפההזמן
i18:00פרה אדומהגלובוס מקס קריוןהזמן
i18:50פרה אדומהיס פלנט ירושליםהזמן
i19:10פרה אדומהגלובוס מקס קריוןהזמן
i19:15פרה אדומהסינמה סיטי ירושליםהזמן
i19:15פרה אדומהיס פלנט באר שבעהזמן
i19:15פרה אדומהיס פלנט חיפההזמן
i19:15פרה אדומהיס פלנט ראשל"צהזמן
i19:20פרה אדומהגלובוס מקס חיפההזמן
i19:40פרה אדומהגלובוס מקס כפר סבא אושילנדהזמן
i21:00פרה אדומהסינמה סיטי גלילותהזמן
i21:20פרה אדומהגלובוס מקס קריוןהזמן
i21:30פרה אדומהיס פלנט באר שבעהזמן
i21:30פרה אדומהיס פלנט חיפההזמן
i21:30פרה אדומהיס פלנט ראשל"צהזמן
i21:30פרה אדומהגלובוס מקס חיפההזמן
טוען...