שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i21:50קינגסגלובוס מקס חיפההזמן
i22:00קינגסגלובוס מקס קריוןהזמן
i22:15קינגסגלובוס מקס כפר סבא אושילנדהזמן
טוען...