שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i18:45קפטן מארווליס פלנט חיפההזמן
i19:45קפטן מארווליס פלנט ראשל"צהזמן
i21:30קפטן מארווליס פלנט אילוןהזמן
טוען...