שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i11:30ריה והדרקון האחרון עם כתוביותמדובביס פלנט ראשל"צהזמן
i11:40ריה והדרקון האחרון עם כתוביותמדובביס פלנט חיפההזמן
i12:45ריה והדרקון האחרון עם כתוביותמדובביס פלנט ירושליםהזמן
i14:00ריה והדרקון האחרון עם כתוביותמדובביס פלנט זכרון יעקבהזמן
i14:20ריה והדרקון האחרון עם כתוביותמדובביס פלנט אילוןהזמן
i14:45ריה והדרקון האחרון עם כתוביותמדובביס פלנט באר שבעהזמן
i15:00ריה והדרקון האחרון עם כתוביותמדובברב חן גבעתייםהזמן
טוען...