שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i14:00אסטריקס ושיקוי הקסמיםמדובבסינמה סיטי ירושליםהזמן
i14:00ג'קסיסינמה סיטי ירושליםהזמן
i14:00מליפיסנט: אדונית הרשע - אנגליתסינמה סיטי ירושליםהזמן
i14:00פול גזסינמה סיטי ירושליםהזמן
i14:00קסם של מפלצתמדובבסינמה סיטי ירושליםהזמן
i14:00שון כבשון: עף על החללמדובבסינמה סיטי ירושליםהזמן
i14:20בשורות טובותסינמה סיטי ירושליםהזמן
i14:20משפחת אדמסמדובבסינמה סיטי ירושליםהזמן
i15:00פורד נגד פראריסינמה סיטי ירושליםהזמן
i16:00הקרב על מידוויסינמה סיטי ירושליםהזמן
i16:00פול גזסינמה סיטי ירושליםהזמן
i16:10העורב הלבןסינמה סיטי ירושליםהזמן
i16:20מחילהסינמה סיטי ירושליםהזמן
i16:30המלאכיות של צ'ארליסינמה סיטי ירושליםהזמן
i16:40בשורות טובותסינמה סיטי ירושליםהזמן
i16:40מליפיסנט: אדונית הרשעמדובבסינמה סיטי ירושליםהזמן
i16:40משפחת אדמס - אנגליתסינמה סיטי ירושליםהזמן
i16:45מליפיסנט: אדונית הרשע - אנגליתסינמה סיטי ירושליםהזמן
i16:45קסם של מפלצתמדובבסינמה סיטי ירושליםהזמן
i18:30מליפיסנט: אדונית הרשע - אנגליתסינמה סיטי ירושליםהזמן
i18:30פורד נגד פראריסינמה סיטי ירושליםהזמן
i18:50חיים שליסינמה סיטי ירושליםהזמן
i19:00בשורות טובותסינמה סיטי ירושליםהזמן
i19:00ג'וקרסינמה סיטי ירושליםהזמן
i19:00העורב הלבןסינמה סיטי ירושליםהזמן
i19:00הקרב על מידוויסינמה סיטי ירושליםהזמן
i19:00מחילהסינמה סיטי ירושליםהזמן
i19:20אלוהי הפסנתרסינמה סיטי ירושליםהזמן
i19:20ג'קסיסינמה סיטי ירושליםהזמן
i19:30המלאכיות של צ'ארליסינמה סיטי ירושליםהזמן
i21:10המטרה: שומר הראשסינמה סיטי ירושליםהזמן
i21:10ימים נוראיםסינמה סיטי ירושליםהזמן
i21:15חיים שליסינמה סיטי ירושליםהזמן
i21:20בשורות טובותסינמה סיטי ירושליםהזמן
i21:30ג'קסיסינמה סיטי ירושליםהזמן
i21:30שליחות קטלנית: גורל אפלסינמה סיטי ירושליםהזמן
i21:40מחילהסינמה סיטי ירושליםהזמן
i21:45ג'וקרסינמה סיטי ירושליםהזמן
i21:50העורב הלבןסינמה סיטי ירושליםהזמן
i22:00הקרב על מידוויסינמה סיטי ירושליםהזמן
i22:00פורד נגד פראריסינמה סיטי ירושליםהזמן
i22:20המלאכיות של צ'ארליסינמה סיטי ירושליםהזמן
i23:30פורד נגד פראריסינמה סיטי ירושליםהזמן
i23:40בשורות טובותסינמה סיטי ירושליםהזמן
i23:45ג'קסיסינמה סיטי ירושליםהזמן
i23:45המלאכיות של צ'ארליסינמה סיטי ירושליםהזמן
i23:45הקרב על מידוויסינמה סיטי ירושליםהזמן
i23:45מחילהסינמה סיטי ירושליםהזמן
טוען...