שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i14:001917סינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:00בלאגן על ארבעמדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:00הג'נטלמניםסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:00הצלם ממומבאיסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:00מרגלים לא רגיליםמדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:10עיניים שליסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:10עכביש ברשתסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i14:20לשבור את הקרח 2מדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i16:10בחורים רעים לתמידסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i16:30הנסיכה ושבעת הגמדיםמדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i16:401917סינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i16:40הג'נטלמניםסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i16:40לשבור את הקרח 2מדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i16:50בלאגן על ארבעמדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i16:50טבעת החנקסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i17:00מרגלים לא רגיליםמדובבסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i18:00קצין ומרגלסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i18:20פצצהסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i18:50עיניים שליסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i18:50ריצ'רד ג'ולסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i19:00בחורים רעים לתמידסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i19:10עכביש ברשתסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i19:201917סינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i19:20הג'נטלמניםסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i19:20טבעת החנקסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i19:30הצלם ממומבאיסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i21:001917סינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i21:10קצין ומרגלסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i21:40ג'ומנג'י: השלב הבאסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i21:40נפילת אימפריית הכסףסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i21:50בחורים רעים לתמידסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i21:50הצלם ממומבאיסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i21:50עכביש ברשתסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i22:001917סינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i22:00הג'נטלמניםסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
i22:00טבעת החנקסינמה סיטי כפר-סבאהזמן
טוען...