שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i21:00דדפול 2סינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:00מת או חובהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:00קוד האומץסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:30ואז הגיעה טליסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:40בית המזימותסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:40מלון ארטמיססינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:40שאהבה נפשיסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:45עולם היורה: נפילת הממלכהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:45מת או חובהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:45עולם היורה: נפילת הממלכהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:50מועדון הספר הטובסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i21:50קוד 211סינמה סיטי ראשל"צהזמן
i22:00משפחת סופר על 2 -אנגליתסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i22:10נשוי בהפתעהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i22:20מרגישה פצצהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i22:45עולם היורה: נפילת הממלכהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i23:00מת או חובהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i23:15מת או חובהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i23:20משפחת סופר על 2 -אנגליתסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i23:20מת או חובהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i23:30משפחת סופר על 2 -אנגליתסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i23:30מת או חובהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i23:40דדפול 2סינמה סיטי ראשל"צהזמן
i23:50בחזרה מטואיצ׳יסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i00:00קוד 211סינמה סיטי ראשל"צהזמן
i00:05מלון ארטמיססינמה סיטי ראשל"צהזמן
i00:20מאבדים את זהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i00:20קוד 211סינמה סיטי ראשל"צהזמן
i00:30עולם היורה: נפילת הממלכהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i00:40משפחת סופר על 2 -אנגליתסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i00:40פראסינמה סיטי ראשל"צהזמן
i00:45נשוי בהפתעהסינמה סיטי ראשל"צהזמן
טוען...