שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i10:15הדרקון הראשון שלי: העולם הנסתרהוט סינמה באר שבעהזמן
i10:15מיסטר לינקהוט סינמה באר שבעהזמן
i10:15משימה חתולית בהחלטהוט סינמה באר שבעהזמן
i10:15סרט לגו 2הוט סינמה באר שבעהזמן
i10:40פלא של פארקהוט סינמה באר שבעהזמן
i11:00שהאזאם!הוט סינמה באר שבעהזמן
i11:10דמבוהוט סינמה באר שבעהזמן
i11:15סרט לגו 2הוט סינמה באר שבעהזמן
i11:40הדרקון הראשון שלי: העולם הנסתרהוט סינמה באר שבעהזמן
i12:25משימה חתולית בהחלטהוט סינמה באר שבעהזמן
i12:30מיסטר לינקהוט סינמה באר שבעהזמן
i12:40דמבוהוט סינמה באר שבעהזמן
i12:40הדרקון הראשון שלי: העולם הנסתרהוט סינמה באר שבעהזמן
i12:40פלא של פארקהוט סינמה באר שבעהזמן
i13:45דמבוהוט סינמה באר שבעהזמן
i13:45סרט לגו 2הוט סינמה באר שבעהזמן
i13:50שהאזאם!הוט סינמה באר שבעהזמן
i14:15אהבה בשלייקסהוט סינמה באר שבעהזמן
i14:35משימה חתולית בהחלטהוט סינמה באר שבעהזמן
i14:50אול איןהוט סינמה באר שבעהזמן
i14:50מיסטר לינקהוט סינמה באר שבעהזמן
i15:00הדרקון הראשון שלי: העולם הנסתרהוט סינמה באר שבעהזמן
i15:10פלא של פארקהוט סינמה באר שבעהזמן
i16:15סרט לגו 2הוט סינמה באר שבעהזמן
i16:20דמבוהוט סינמה באר שבעהזמן
i16:40שהאזאם!הוט סינמה באר שבעהזמן
i16:45אהבה בשלייקסהוט סינמה באר שבעהזמן
i16:45משימה חתולית בהחלטהוט סינמה באר שבעהזמן
i17:00אול איןהוט סינמה באר שבעהזמן
i17:10מיסטר לינקהוט סינמה באר שבעהזמן
i17:10פלא של פארקהוט סינמה באר שבעהזמן
i17:20הדרקון הראשון שלי: העולם הנסתרהוט סינמה באר שבעהזמן
i18:45שהאזאם!הוט סינמה באר שבעהזמן
i19:00הלבוי: עלייתה של מלכת הדמיםהוט סינמה באר שבעהזמן
i19:00הספר הירוקהוט סינמה באר שבעהזמן
i19:00מראות שבורותהוט סינמה באר שבעהזמן
i19:10בוסית בקטנההוט סינמה באר שבעהזמן
i19:20קפטן מארוולהוט סינמה באר שבעהזמן
i19:30אול איןהוט סינמה באר שבעהזמן
i19:30מקוללתהוט סינמה באר שבעהזמן
i19:40אהבה בשלייקסהוט סינמה באר שבעהזמן
i21:30בית קברות לחיותהוט סינמה באר שבעהזמן
i21:40בוסית בקטנההוט סינמה באר שבעהזמן
i21:40הלבוי: עלייתה של מלכת הדמיםהוט סינמה באר שבעהזמן
i21:40שהאזאם!הוט סינמה באר שבעהזמן
i21:45אול איןהוט סינמה באר שבעהזמן
i21:45מקוללתהוט סינמה באר שבעהזמן
i21:50אהבה בשלייקסהוט סינמה באר שבעהזמן
i21:50מה גברים רוציםהוט סינמה באר שבעהזמן
i22:00קפטן מארוולהוט סינמה באר שבעהזמן
טוען...