שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i10:15משימה חתולית בהחלטהוט סינמה כרמיאלהזמן
i10:20הדרקון הראשון שלי: העולם הנסתרהוט סינמה כרמיאלהזמן
i10:40פלא של פארקהוט סינמה כרמיאלהזמן
i11:00דמבוהוט סינמה כרמיאלהזמן
i11:15מיסטר לינקהוט סינמה כרמיאלהזמן
i11:30סרט לגו 2הוט סינמה כרמיאלהזמן
i12:25הדרקון הראשון שלי: העולם הנסתרהוט סינמה כרמיאלהזמן
i12:40משימה חתולית בהחלטהוט סינמה כרמיאלהזמן
i12:45פלא של פארקהוט סינמה כרמיאלהזמן
i13:35שהאזאם!הוט סינמה כרמיאלהזמן
i13:40דמבוהוט סינמה כרמיאלהזמן
i14:15סרט לגו 2הוט סינמה כרמיאלהזמן
i14:45הדרקון הראשון שלי: העולם הנסתרהוט סינמה כרמיאלהזמן
i14:50מיסטר לינקהוט סינמה כרמיאלהזמן
i14:50פלא של פארקהוט סינמה כרמיאלהזמן
i16:20דמבוהוט סינמה כרמיאלהזמן
i16:30שהאזאם!הוט סינמה כרמיאלהזמן
i16:45סרט לגו 2הוט סינמה כרמיאלהזמן
i16:50משימה חתולית בהחלטהוט סינמה כרמיאלהזמן
i17:00מיסטר לינקהוט סינמה כרמיאלהזמן
i17:10אול איןהוט סינמה כרמיאלהזמן
i19:00קפטן מארוולהוט סינמה כרמיאלהזמן
i19:00שהאזאם!הוט סינמה כרמיאלהזמן
i19:15אהבה בשלייקסהוט סינמה כרמיאלהזמן
i19:20אול איןהוט סינמה כרמיאלהזמן
i19:20בוסית בקטנההוט סינמה כרמיאלהזמן
i19:30מקוללתהוט סינמה כרמיאלהזמן
i21:30בית קברות לחיותהוט סינמה כרמיאלהזמן
i21:40אול איןהוט סינמה כרמיאלהזמן
i21:40הלבוי: עלייתה של מלכת הדמיםהוט סינמה כרמיאלהזמן
i21:45בוסית בקטנההוט סינמה כרמיאלהזמן
i21:45מקוללתהוט סינמה כרמיאלהזמן
i21:50שהאזאם!הוט סינמה כרמיאלהזמן
טוען...