שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i11:00סרט לגו 2מדובבלב אבן יהודההזמן
i11:00רקסי המלךמדובבלב אבן יהודההזמן
i11:00גלוריה בללב אבן יהודההזמן
i13:00סרט לגו 2מדובבלב אבן יהודההזמן
i13:10רקסי המלךמדובבלב אבן יהודההזמן
i13:30כולם יודעיםלב אבן יהודההזמן
i15:10פלא של פארקלב אבן יהודההזמן
i15:10גלוריה בללב אבן יהודההזמן
i16:15כולם יודעיםלב אבן יהודההזמן
i17:10גלוריה בללב אבן יהודההזמן
i17:30רקסי המלךמדובבלב אבן יהודההזמן
i19:00כולם יודעיםלב אבן יהודההזמן
i19:25גלוריה בללב אבן יהודההזמן
i19:30דוכן הראמןלב אבן יהודההזמן
i21:30כולם יודעיםלב אבן יהודההזמן
i21:40לשחות או לא להיותלב אבן יהודההזמן
i21:45גלוריה בללב אבן יהודההזמן
טוען...