שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i16:30האחים סיסטרזלב מנדריןהזמן
i16:30המשפחה שלילב מנדריןהזמן
i19:00אהבה מריקוד ראשוןלב מנדריןהזמן
i19:00רומאלב מנדריןהזמן
i21:30רומאלב מנדריןהזמן
i21:40אהבה מריקוד ראשוןלב מנדריןהזמן
טוען...