שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i10:45רקסי המלךמדובבלב שוהםהזמן
i10:45סרט לגו 2מדובבלב שוהםהזמן
i11:00גלוריה בללב שוהםהזמן
i12:45סרט לגו 2מדובבלב שוהםהזמן
i13:00רקסי המלךמדובבלב שוהםהזמן
i13:30כולם יודעיםלב שוהםהזמן
i15:00סרט לגו 2מדובבלב שוהםהזמן
i15:00רקסי המלךמדובבלב שוהםהזמן
i16:30כולם יודעיםלב שוהםהזמן
i17:10רקסי המלךמדובבלב שוהםהזמן
i17:15גלוריה בללב שוהםהזמן
i19:15שהאזאם!לב שוהםהזמן
i19:15כולם יודעיםלב שוהםהזמן
i19:30גלוריה בללב שוהםהזמן
i21:45גלוריה בללב שוהםהזמן
i21:50שהאזאם!לב שוהםהזמן
i21:50כולם יודעיםלב שוהםהזמן
טוען...