שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i12:00אהבה מריקוד ראשוןלב תל אביבהזמן
i12:00האחים סיסטרזלב תל אביבהזמן
i12:00רומאלב תל אביבהזמן
i12:00עץ האגס הפראילב תל אביבהזמן
i12:00המשפחה שלילב תל אביבהזמן
i12:00החיים האלהלב תל אביבהזמן
i14:15רומאלב תל אביבהזמן
i14:30אהבה מריקוד ראשוןלב תל אביבהזמן
i14:30האחים סיסטרזלב תל אביבהזמן
i14:30המשפחה שלילב תל אביבהזמן
i16:00הגרינץ'מדובבלב תל אביבהזמן
i17:00רומאלב תל אביבהזמן
i17:00אהבה מריקוד ראשוןלב תל אביבהזמן
i17:00האחים סיסטרזלב תל אביבהזמן
i17:00המשפחה שלילב תל אביבהזמן
i18:20עץ האגס הפראילב תל אביבהזמן
i19:20רומאלב תל אביבהזמן
i19:30האחים סיסטרזלב תל אביבהזמן
i19:30המשפחה שלילב תל אביבהזמן
i19:40אהבה מריקוד ראשוןלב תל אביבהזמן
i21:30רומאלב תל אביבהזמן
i22:00אהבה מריקוד ראשוןלב תל אביבהזמן
i22:00האחים סיסטרזלב תל אביבהזמן
i22:00המשפחה שלילב תל אביבהזמן
i22:00יונתן אגסי הציל את חיילב תל אביבהזמן
i22:00החיים האלהלב תל אביבהזמן
טוען...