שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i10:45לשבור את הקרח 2מדובבלב תל אביבהזמן
i10:45דיוקן של נערה עולה באשלב תל אביבהזמן
i11:00האירילב תל אביבהזמן
i11:00סיפור נישואיםלב תל אביבהזמן
i11:00השמיים הם הגבוללב תל אביבהזמן
i13:10לשבור את הקרח 2 אנגליתלב תל אביבהזמן
i13:10השמיים הם הגבוללב תל אביבהזמן
i14:00האירילב תל אביבהזמן
i15:00סיפור נישואיםלב תל אביבהזמן
i15:20לשבור את הקרח 2מדובבלב תל אביבהזמן
i15:20השקרן הטובלב תל אביבהזמן
i16:30דיוקן של נערה עולה באשלב תל אביבהזמן
i17:25השמיים הם הגבוללב תל אביבהזמן
i17:30לשבור את הקרח 2מדובבלב תל אביבהזמן
i17:35השקרן הטובלב תל אביבהזמן
i17:45האירילב תל אביבהזמן
i18:00סיפור נישואיםלב תל אביבהזמן
i19:00דיוקן של נערה עולה באשלב תל אביבהזמן
i19:40השמיים הם הגבוללב תל אביבהזמן
i19:45השקרן הטובלב תל אביבהזמן
i19:50לשבור את הקרח 2 אנגליתלב תל אביבהזמן
i21:00האירילב תל אביבהזמן
i21:30לשבור את הקרח 2 אנגליתלב תל אביבהזמן
i21:45סיפור נישואיםלב תל אביבהזמן
i22:00השמיים הם הגבוללב תל אביבהזמן
i22:00השקרן הטובלב תל אביבהזמן
i22:00ג'וקרלב תל אביבהזמן
טוען...