שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i13:50חולי אהבהלב תל אביבהזמן
i13:50רוחות קרותלב תל אביבהזמן
i14:00לוגאן לאקילב תל אביבהזמן
i14:45שודדי הפיצוחים 2לב תל אביבהזמן
i15:15לרקודלב תל אביבהזמן
i15:20חיבור פשוטלב תל אביבהזמן
i16:30חולי אהבהלב תל אביבהזמן
i16:30רוחות קרותלב תל אביבהזמן
i16:45לוגאן לאקילב תל אביבהזמן
i17:00מועדון החנונים - הסרטלב תל אביבהזמן
i17:10מאהב כפוללב תל אביבהזמן
i17:30דנקרקלב תל אביבהזמן
i19:00רוחות קרותלב תל אביבהזמן
i19:10חולי אהבהלב תל אביבהזמן
i19:20לוגאן לאקילב תל אביבהזמן
i19:30הצד האחר של התקווהלב תל אביבהזמן
i19:30רוחות קרותלב תל אביבהזמן
i19:45דנקרקלב תל אביבהזמן
i21:30רוחות קרותלב תל אביבהזמן
i21:45חולי אהבהלב תל אביבהזמן
i21:45מאהב כפוללב תל אביבהזמן
i22:00דנקרקלב תל אביבהזמן
i22:00רוחות קרותלב תל אביבהזמן
i22:00לוגאן לאקילב תל אביבהזמן
טוען...