שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i16:40ראלף שובר את האינטרנטמדובברב חן דיזנגוףהזמן
i16:45ספיידרמן: ממד העכבישמדובברב חן דיזנגוףהזמן
i16:45רפסודיה בוהמיתרב חן דיזנגוףהזמן
i16:45סיבוב שנירב חן דיזנגוףהזמן
i19:00רפסודיה בוהמיתרב חן דיזנגוףהזמן
i19:15ערי טרףרב חן דיזנגוףהזמן
i19:30ספיידרמן: ממד העכבישרב חן דיזנגוףהזמן
i19:30סיבוב שנירב חן דיזנגוףהזמן
i21:45רפסודיה בוהמיתרב חן דיזנגוףהזמן
i22:00ספיידרמן: ממד העכבישרב חן דיזנגוףהזמן
i22:00סיבוב שנירב חן דיזנגוףהזמן
i22:00פתאום משפחהרב חן דיזנגוףהזמן
טוען...