שעה שם הסרט קולנוע כרטיסים
i11:00דמבורב חן דיזנגוףהזמן
i11:00פלא של פארקמדובברב חן דיזנגוףהזמן
i11:00רקסי המלךמדובברב חן דיזנגוףהזמן
i11:10דמבומדובברב חן דיזנגוףהזמן
i13:00פלא של פארקמדובברב חן דיזנגוףהזמן
i13:00רקסי המלךמדובברב חן דיזנגוףהזמן
i14:00דמבומדובברב חן דיזנגוףהזמן
i14:00דמבורב חן דיזנגוףהזמן
i15:00פלא של פארקמדובברב חן דיזנגוףהזמן
i15:00רקסי המלךמדובברב חן דיזנגוףהזמן
i17:00רקסי המלךמדובברב חן דיזנגוףהזמן
i17:00אול איןרב חן דיזנגוףהזמן
i17:00אנחנורב חן דיזנגוףהזמן
i17:01מקוללתרב חן דיזנגוףהזמן
i19:25קפטן מארוולרב חן דיזנגוףהזמן
i19:30אול איןרב חן דיזנגוףהזמן
i19:30בית קברות לחיותרב חן דיזנגוףהזמן
i19:31מקוללתרב חן דיזנגוףהזמן
i22:00אול איןרב חן דיזנגוףהזמן
i22:00הלבוי: עלייתה של מלכת הדמיםרב חן דיזנגוףהזמן
i22:00אנחנורב חן דיזנגוףהזמן
i22:01מקוללתרב חן דיזנגוףהזמן
טוען...